SHORT

Silk Lotus Kimono Robe

$210.00

Silk Yuri Kimono Robe

$175.00 $210.00

Spring Floral Kimono Robe

$140.00

Washable Silk Jia Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00

Washable Silk Lotus Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Lotus Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00

Washable Silk Peony & Butterfly Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00

Washable Silk Yuri Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Yuri Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00
  • 1
  • 2