KIMONO ROBE

Washable Silk Kiku Kimono Robe (Plus)

$328.00

Silk Kuren Kimono Robe (Plus)

$188.00 $228.00

Washable Silk Kiku Kerchief Scarf

$48.00 $58.00
+

Washable Silk Yuri Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00

Kuren Kerchief Scarf

$25.00

Washable Silk Jia Kimono Robe

$278.00

Silk Keina Kimono Robe (Plus)

$188.00 $228.00

Washable Silk Lotus Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00

Jia Kimono Wrap

$170.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00

Navy Window Pane Kimono Wrap

$160.00 $228.00

Jia Kerchief Scarf

$25.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4