CURVE & PLUS SIZE

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

$250 USD

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

$250 USD

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

$188 USD $228 USD

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

$188 USD $228 USD