How we weekend - Noon Edition

Azumi Kimono Wrap

$170.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe

$150.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Haruka Kimono Wrap

$170.00

Aimi Kimono Robe

$140.00

Haruka Kimono Wrap

$150.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Blush Rose Kimono Robe

$140.00

Azumi Kimono Wrap

$150.00

Fura Kimono Robe

$140.00

Maren Kimono Wrap

$170.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe (Plus Size)

$125.00 $150.00

Maren Kimono Wrap

$150.00

Jia Kimono Wrap

$170.00