Influencer Picks

Peony & Butterfly Kimono Robe

$150.00
+

Azumi Kimono Wrap

$170.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe

$150.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe

$150.00

Peony & Bird Kimono Robe

$150.00
+

Blush Rose Kimono Robe

$150.00

Aimi Kimono Robe

$150.00

Peony & Butterfly Kimono Jacket

$120.00

Silk Yuri Kimono Robe

$188.00 $228.00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Haruka Kimono Wrap

$150.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Fura Kimono Robe

$150.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$278.00

Azumi Kimono Wrap

$150.00

Maren Kimono Wrap

$170.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe (Plus Size)

$125.00 $150.00

Maren Kimono Wrap

$150.00

Jia Kimono Wrap

$170.00