WOMENS KIMONO

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$248.00 $298.00

Silk Botan Kimono Robe

$210.00

Silk Keina Kimono Robe (Plus)

$250.00

Washable Silk Yuri Kimono Robe

$298.00

Silk Lotus Kimono Robe

$228.00

Silk Keina Kimono Robe

$210.00
+

Handpainted Peacock Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Lotus Kimono Robe

$298.00

Gua Sha Tool - Large

$20.00

Fura Kimono Robe

$140.00

Facial Roller

$28.00

Maren Kimono Wrap

$170.00

Washable Silk Yuri Kimono Robe (Plus)

$328.00

Handpainted Lotus Kimono Robe

$298.00

Washable Silk Yuri Kimono Robe

$278.00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Handpainted Lotus Kimono Robe

$278.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe (Plus Size)

$125.00 $150.00

Silk Kuren Kimono Robe (Plus)

$250.00

Washable Silk Jia Kimono Robe

$298.00

Washable Silk Lotus Kimono Robe

$278.00

Maren Kimono Wrap

$150.00

Washable Silk Lotus Kimono Robe (Plus)

$328.00

Washable Silk Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus)

$248.00 $298.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4