White Kimono

Peony & Butterfly Kimono Robe

$140.00
+

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe

$140.00

Spring Floral Kimono Robe

$140.00

Silk Kiku Kimono Robe

$210.00
+

Peacock Feather Kimono Robe

$140.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$278.00

Silk Keina Kimono Robe

$210.00
+

Handpainted Peacock Kimono Robe

$278.00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Handpainted Lotus Kimono Robe

$278.00