KM04S

Silk Botan Short Kimono Robe

KHR1,018,000

Silk Keina Short Kimono Robe

KHR1,018,000
+

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

KHR912,000 KHR1,106,000

Silk Kiku Short Kimono Robe

KHR1,018,000
+

Silk Kuren Short Kimono Robe

KHR1,018,000

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

KHR912,000 KHR1,106,000

Silk Lotus Short Kimono Robe

KHR1,018,000

Silk Yuri Short Kimono Robe

KHR849,000 KHR1,018,000