Kimono Wraps

Azumi Long Kimono Wrap

CFA122,700

Haruka Long Kimono Wrap

CFA122,700

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Wrap

CFA123,300

Haruka Short Kimono Wrap

CFA108,800

Azumi Short Kimono Wrap

CFA108,800

Maren Long Kimono Wrap

CFA123,300

Maren Short Kimono Wrap

CFA108,800

Jia Long Kimono Wrap

CFA123,300