ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

CFA166,600
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CFA153,500
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CFA137,400 CFA166,600

Silk Keina Long Kimono Robe

CFA166,600
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

CFA166,600

Silk Botan Long Kimono Robe

CFA166,600

Silk Kuren Short Kimono Robe

CFA153,500

Silk Lotus Short Kimono Robe

CFA153,500

Silk Yuri Short Kimono Robe

CFA127,900 CFA153,500

Silk Keina Short Kimono Robe

CFA153,500
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA182,700

Silk Botan Short Kimono Robe

CFA153,500

Silk Lotus Long Kimono Robe

CFA166,600

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA182,700

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA137,400 CFA166,600

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA137,400 CFA166,600