ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

$2,288 SBD
+

Silk Keina Long Kimono Robe

$2,288 SBD
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

$2,108 SBD
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

$1,887 SBD $2,288 SBD

Silk Kuren Long Kimono Robe

$2,288 SBD

Silk Botan Long Kimono Robe

$2,288 SBD

Silk Kuren Short Kimono Robe

$2,108 SBD

Silk Lotus Short Kimono Robe

$2,108 SBD

Silk Keina Short Kimono Robe

$2,108 SBD
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

$1,757 SBD $2,108 SBD

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

$2,509 SBD

Silk Botan Short Kimono Robe

$2,108 SBD

Silk Lotus Long Kimono Robe

$2,288 SBD

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

$2,509 SBD

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

$1,887 SBD $2,288 SBD

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

$1,887 SBD $2,288 SBD

Silk Yuri Long Kimono Robe

$1,887 SBD $2,288 SBD

Silk Kiku Long Kimono Robe

$2,288 SBD