ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

1,050 SR
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

1,050 SR
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

935 SR
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

1,050 SR

Silk Kuren Long Kimono Robe

1,050 SR

Silk Botan Long Kimono Robe

1,050 SR

Silk Kuren Short Kimono Robe

935 SR

Silk Keina Short Kimono Robe

935 SR
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

935 SR

Silk Yuri Short Kimono Robe

780 SR 935 SR

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

1,150 SR

Silk Lotus Long Kimono Robe

1,050 SR

Silk Botan Short Kimono Robe

935 SR

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

1,150 SR

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

840 SR 1,050 SR

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

840 SR 1,050 SR