KM02S

Aimi Short Kimono Robe

€155,00 €185,00

Azumi Short Kimono Wrap

€200,00

Blush Rose Short Kimono Robe

€185,00

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe

€185,00

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe (Plus Size)

€165,00 €200,00

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe

€185,00

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe (Plus Size)

€165,00 €200,00

Fura Short Kimono Robe

€185,00

Haruka Short Kimono Wrap

€200,00

Maren Short Kimono Robe

€185,00

Maren Short Kimono Wrap

€200,00

Peacock Feather Short Kimono Robe

€185,00

Peony & Bird Short Kimono Robe

€185,00

Peony & Butterfly Short Kimono Robe

€185,00
+

Peony & Butterfly Short Kimono Robe (Plus Size)

€200,00

Spring Floral Short Kimono Robe

€185,00