ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

$438 NZD
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

$438 NZD
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

$404 NZD
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

$362 NZD $438 NZD

Silk Kuren Long Kimono Robe

$438 NZD

Silk Botan Long Kimono Robe

$438 NZD

Silk Kuren Short Kimono Robe

$404 NZD

Silk Keina Short Kimono Robe

$404 NZD
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

$404 NZD

Silk Yuri Short Kimono Robe

$337 NZD $404 NZD

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

$481 NZD

Silk Lotus Long Kimono Robe

$438 NZD

Silk Botan Short Kimono Robe

$404 NZD

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

$481 NZD

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

$362 NZD $438 NZD

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

$362 NZD $438 NZD