Kimono Wraps

Azumi Long Kimono Wrap

CFA106,900

Haruka Long Kimono Wrap

CFA106,900

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Wrap

CFA106,900

Haruka Short Kimono Wrap

CFA94,300

Azumi Short Kimono Wrap

CFA94,300

Maren Long Kimono Wrap

CFA106,900

Maren Short Kimono Wrap

CFA94,300

Jia Long Kimono Wrap

CFA106,900