ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

CFA143,000
+

Silk Keina Long Kimono Robe

CFA143,000
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CFA131,700
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CFA117,900 CFA143,000

Silk Kuren Long Kimono Robe

CFA143,000

Silk Botan Long Kimono Robe

CFA143,000

Silk Kuren Short Kimono Robe

CFA131,700

Silk Lotus Short Kimono Robe

CFA131,700

Silk Yuri Short Kimono Robe

CFA109,800 CFA131,700

Silk Keina Short Kimono Robe

CFA131,700
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA156,800

Silk Botan Short Kimono Robe

CFA131,700

Silk Lotus Long Kimono Robe

CFA143,000

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA156,800

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA117,900 CFA143,000

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA117,900 CFA143,000