Kimono Robes (Style No. KM02)

Aimi Long Kimono Robe

Mk299,200

Aimi Short Kimono Robe

Mk229,400 Mk279,300

Blush Rose Long Kimono Robe

Mk299,200

Blush Rose Short Kimono Robe

Mk279,300

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Robe

Mk299,200

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Robe (Plus Size)

Mk319,200

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe

Mk279,300

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe (Plus Size)

Mk249,400 Mk299,200

Coral Chrysanthemum Long Kimono Robe

Mk299,200

Coral Chrysanthemum Long Kimono Robe (Plus Size)

Mk319,200

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe

Mk279,300

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe (Plus Size)

Mk249,400 Mk299,200

Fura Long Kimono Robe

Mk299,200

Fura Short Kimono Robe

Mk229,400 Mk279,300

Maren Long Kimono Robe

Mk255,400 Mk299,200

Maren Short Kimono Robe

Mk279,300

Peacock Feather Long Kimono Robe

Mk299,200

Peacock Feather Short Kimono Robe

Mk279,300

Peony & Bird Long Kimono Robe

Mk299,200
+

Peony & Bird Short Kimono Robe

Mk279,300

Peony & Butterfly Long Kimono Robe

Mk299,200
+

Peony & Butterfly Long Kimono Robe (Plus Size)

Mk319,200

Peony & Butterfly Short Kimono Robe

Mk279,300
+

Peony & Butterfly Short Kimono Robe (Plus Size)

Mk299,200
  • 1
  • 2