Kimono Wraps

Azumi Long Kimono Wrap

CFA107,800

Haruka Long Kimono Wrap

CFA107,800

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Wrap

CFA107,800

Haruka Short Kimono Wrap

CFA95,100

Azumi Short Kimono Wrap

CFA95,100

Maren Long Kimono Wrap

CFA107,800

Maren Short Kimono Wrap

CFA95,100

Jia Long Kimono Wrap

CFA107,800