ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

CFA144,500
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CFA133,100
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CFA119,200 CFA144,500

Silk Keina Long Kimono Robe

CFA144,500
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

CFA144,500

Silk Botan Long Kimono Robe

CFA144,500

Silk Kuren Short Kimono Robe

CFA133,100

Silk Lotus Short Kimono Robe

CFA133,100

Silk Yuri Short Kimono Robe

CFA110,900 CFA133,100

Silk Keina Short Kimono Robe

CFA133,100
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA158,500

Silk Botan Short Kimono Robe

CFA133,100

Silk Lotus Long Kimono Robe

CFA144,500

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA158,500

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA119,200 CFA144,500

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA119,200 CFA144,500