Kimono Wraps

Azumi Long Kimono Wrap

₸95,700

Haruka Long Kimono Wrap

₸95,700

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Wrap

₸95,700

Haruka Short Kimono Wrap

₸84,400

Azumi Short Kimono Wrap

₸84,400

Maren Long Kimono Wrap

₸95,700

Maren Short Kimono Wrap

₸84,400

Jia Long Kimono Wrap

₸95,700

Washable Silk Twill Jia Kimono Wrap

₸184,600