White Silk Robe

Silk Kiku Long Kimono Robe

125.600 CF
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

115.700 CF
+

Silk Keina Long Kimono Robe

125.600 CF
+

Silk Handpainted Peacock Long Kimono Robe

164.100 CF

Silk Keina Short Kimono Robe

115.700 CF
+

Silk Handpainted Peacock Short Kimono Robe

153.100 CF

Silk Handpainted Lotus Long Kimono Robe

164.100 CF

Silk Handpainted Lotus Short Kimono Robe

153.100 CF