Kimono Wraps

Azumi Long Kimono Wrap

CFA121,500

Haruka Long Kimono Wrap

CFA121,500

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Wrap

CFA121,500

Haruka Short Kimono Wrap

CFA107,200

Azumi Short Kimono Wrap

CFA107,200

Maren Long Kimono Wrap

CFA121,500

Maren Short Kimono Wrap

CFA107,200

Jia Long Kimono Wrap

CFA121,500