ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

CFA163,300
+

Silk Keina Long Kimono Robe

CFA163,300
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CFA150,400
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CFA134,700 CFA163,300

Silk Kuren Long Kimono Robe

CFA163,300

Silk Botan Long Kimono Robe

CFA163,300

Silk Kuren Short Kimono Robe

CFA150,400

Silk Lotus Short Kimono Robe

CFA150,400

Silk Keina Short Kimono Robe

CFA150,400
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

CFA125,400 CFA150,400

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA179,100

Silk Botan Short Kimono Robe

CFA150,400

Silk Lotus Long Kimono Robe

CFA163,300

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA179,100

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA134,700 CFA163,300

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA134,700 CFA163,300

Silk Yuri Long Kimono Robe

CFA134,700 CFA163,300

Silk Kiku Long Kimono Robe

CFA163,300