Kimono Wraps

Azumi Long Kimono Wrap

CFA107,200

Haruka Long Kimono Wrap

CFA107,200

Cherry Blossom & Crane Long Kimono Wrap

CFA107,200

Haruka Short Kimono Wrap

CFA94,600

Azumi Short Kimono Wrap

CFA94,600

Maren Long Kimono Wrap

CFA107,200

Maren Short Kimono Wrap

CFA94,600

Jia Long Kimono Wrap

CFA107,200