White Silk Robe

Silk Kiku Long Kimono Robe

£219
+

Silk Keina Long Kimono Robe

£219
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

£202
+

Silk Handpainted Peacock Long Kimono Robe

£478

Silk Keina Short Kimono Robe

£202
+

Silk Handpainted Peacock Short Kimono Robe

£459

Silk Handpainted Lotus Long Kimono Robe

£478

Silk Handpainted Lotus Short Kimono Robe

£459

Silk Handpainted Lotus Long Kimono Robe

£478