KM04S

Silk Botan Short Kimono Robe

44.400 Fdj

Silk Keina Short Kimono Robe

44.400 Fdj
+

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

39.800 Fdj 48.200 Fdj

Silk Kiku Short Kimono Robe

44.400 Fdj
+

Silk Kuren Short Kimono Robe

44.400 Fdj

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

39.800 Fdj 48.200 Fdj

Silk Lotus Short Kimono Robe

44.400 Fdj

Silk Yuri Short Kimono Robe

37.000 Fdj 44.400 Fdj