KM02S

Aimi Short Kimono Robe

₡ 68.400,00 ₡ 83.300,00

Azumi Short Kimono Wrap

₡ 89.200,00

Blush Rose Short Kimono Robe

₡ 83.300,00

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe

₡ 83.300,00

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe (Plus Size)

₡ 74.400,00 ₡ 89.200,00

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe

₡ 83.300,00

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe (Plus Size)

₡ 74.400,00 ₡ 89.200,00

Fura Short Kimono Robe

₡ 68.400,00 ₡ 83.300,00

Haruka Short Kimono Wrap

₡ 89.200,00

Maren Short Kimono Robe

₡ 83.300,00

Maren Short Kimono Wrap

₡ 89.200,00

Peacock Feather Short Kimono Robe

₡ 83.300,00

Peony & Bird Short Kimono Robe

₡ 83.300,00

Peony & Butterfly Short Kimono Robe

₡ 83.300,00
+

Peony & Butterfly Short Kimono Robe (Plus Size)

₡ 89.200,00

Spring Floral Short Kimono Robe

₡ 83.300,00