KM02S

Aimi Short Kimono Robe

¥980 ¥1,200

Azumi Short Kimono Wrap

¥1,300

Blush Rose Short Kimono Robe

¥1,200

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe

¥1,200

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe (Plus Size)

¥1,100 ¥1,300

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe

¥1,200

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe (Plus Size)

¥1,100 ¥1,300

Fura Short Kimono Robe

¥980 ¥1,200

Haruka Short Kimono Wrap

¥1,300

Maren Short Kimono Robe

¥1,200

Maren Short Kimono Wrap

¥1,300

Peacock Feather Short Kimono Robe

¥1,200

Peony & Bird Short Kimono Robe

¥1,200

Peony & Butterfly Short Kimono Robe

¥1,200
+

Peony & Butterfly Short Kimono Robe (Plus Size)

¥1,300

Spring Floral Short Kimono Robe

¥1,200