SHORT

Aimi Short Kimono Robe

Lek 12,500 Lek 15,200

Ayame Short Kimono Robe

Lek 4,900

Azumi Short Kimono Wrap

Lek 16,300

Blush Rose Short Kimono Robe

Lek 15,200

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe

Lek 15,200

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe (Plus Size)

Lek 13,600 Lek 16,300

Chrysanthemum & Crane Short Kimono Robe

Lek 4,900
+

Chrysanthemum & Crane Short Kimono Robe (Plus Size)

Lek 2,000 Lek 7,100
+

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe

Lek 15,200

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe (Plus Size)

Lek 13,600 Lek 16,300

Fura Short Kimono Robe

Lek 15,200

Hana Short Kimono Robe

Lek 4,900

Hana Short Kimono Robe (Plus Size)

Lek 2,000 Lek 7,100

Haruka Short Kimono Wrap

Lek 16,300

Maren Short Kimono Robe

Lek 15,200

Maren Short Kimono Wrap

Lek 16,300

Peacock & Blossoms Short Kimono Robe (Plus Size)

Lek 2,000 Lek 7,100
+

Peacock Feather Short Kimono Robe

Lek 15,200

Peony & Bird Short Kimono Robe

Lek 15,200

Peony & Butterfly Short Kimono Robe

Lek 15,200
+

Peony & Butterfly Short Kimono Robe (Plus Size)

Lek 16,300

Silk Botan Short Kimono Robe

Lek 22,800

Silk Handpainted Cherry Blossom Short Kimono Robe

Lek 51,900
+

Silk Handpainted Crane Short Kimono Robe

Lek 51,900
  • 1
  • 2