ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

Ush 919,000
+

Silk Keina Long Kimono Robe

Ush 919,000
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

Ush 846,000
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

Ush 758,000 Ush 919,000

Silk Kuren Long Kimono Robe

Ush 919,000

Silk Botan Long Kimono Robe

Ush 919,000

Silk Kuren Short Kimono Robe

Ush 846,000

Silk Lotus Short Kimono Robe

Ush 846,000

Silk Keina Short Kimono Robe

Ush 846,000
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

Ush 705,000 Ush 846,000

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

Ush 1,007,000

Silk Botan Short Kimono Robe

Ush 846,000

Silk Lotus Long Kimono Robe

Ush 919,000

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

Ush 1,007,000

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

Ush 758,000 Ush 919,000

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

Ush 758,000 Ush 919,000

Silk Yuri Long Kimono Robe

Ush 758,000 Ush 919,000

Silk Kiku Long Kimono Robe

Ush 919,000