ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

CFA139,500
+

Silk Keina Long Kimono Robe

CFA139,500
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CFA128,500
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CFA115,000 CFA139,500

Silk Kuren Long Kimono Robe

CFA139,500

Silk Botan Long Kimono Robe

CFA139,500

Silk Kuren Short Kimono Robe

CFA128,500

Silk Lotus Short Kimono Robe

CFA128,500

Silk Yuri Short Kimono Robe

CFA107,100 CFA128,500

Silk Keina Short Kimono Robe

CFA128,500
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA152,900

Silk Botan Short Kimono Robe

CFA128,500

Silk Lotus Long Kimono Robe

CFA139,500

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA152,900

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA115,000 CFA139,500

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA115,000 CFA139,500