ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

€301,95
+

Silk Keina Long Kimono Robe

€301,95
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

€277,95
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

€248,95

Silk Kuren Long Kimono Robe

€301,95

Silk Botan Long Kimono Robe

€301,95

Silk Kuren Short Kimono Robe

€277,95

Silk Lotus Short Kimono Robe

€277,95

Silk Keina Short Kimono Robe

€277,95
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

€231,95

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

€330,95

Silk Botan Short Kimono Robe

€277,95

Silk Lotus Long Kimono Robe

€301,95

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

€330,95

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

€248,95

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

€248,95

Silk Yuri Long Kimono Robe

€248,95

Silk Kiku Long Kimono Robe

€301,95