ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

1.550,00 lei
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

1.450,00 lei
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

1.300,00 lei 1.550,00 lei

Silk Keina Long Kimono Robe

1.550,00 lei
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

1.550,00 lei

Silk Botan Long Kimono Robe

1.550,00 lei

Silk Kuren Short Kimono Robe

1.450,00 lei

Silk Lotus Short Kimono Robe

1.450,00 lei

Silk Yuri Short Kimono Robe

1.200,00 lei 1.450,00 lei

Silk Keina Short Kimono Robe

1.450,00 lei
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

1.700,00 lei

Silk Botan Short Kimono Robe

1.450,00 lei

Silk Lotus Long Kimono Robe

1.550,00 lei

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

1.700,00 lei

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

1.300,00 lei 1.550,00 lei

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

1.300,00 lei 1.550,00 lei