ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

Gs. 1.9960
+

Silk Keina Long Kimono Robe

Gs. 1.9960
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

Gs. 1.8380
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

Gs. 1.6460 Gs. 1.9960

Silk Kuren Long Kimono Robe

Gs. 1.9960

Silk Botan Long Kimono Robe

Gs. 1.9960

Silk Kuren Short Kimono Robe

Gs. 1.8380

Silk Lotus Short Kimono Robe

Gs. 1.8380

Silk Yuri Short Kimono Robe

Gs. 1.5320 Gs. 1.8380

Silk Keina Short Kimono Robe

Gs. 1.8380
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

Gs. 2.1880

Silk Botan Short Kimono Robe

Gs. 1.8380

Silk Lotus Long Kimono Robe

Gs. 1.9960

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

Gs. 2.1880

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

Gs. 1.6460 Gs. 1.9960

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

Gs. 1.6460 Gs. 1.9960