ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

Rs36,100
+

Silk Keina Long Kimono Robe

Rs36,100
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

Rs33,200
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

Rs29,800 Rs36,100

Silk Kuren Long Kimono Robe

Rs36,100

Silk Botan Long Kimono Robe

Rs36,100

Silk Kuren Short Kimono Robe

Rs33,200

Silk Lotus Short Kimono Robe

Rs33,200

Silk Yuri Short Kimono Robe

Rs27,700 Rs33,200

Silk Keina Short Kimono Robe

Rs33,200
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

Rs39,600

Silk Botan Short Kimono Robe

Rs33,200

Silk Lotus Long Kimono Robe

Rs36,100

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

Rs39,600

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

Rs29,800 Rs36,100

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

Rs29,800 Rs36,100