ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

C$9,873
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

C$9,094
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

C$8,141 C$9,873

Silk Keina Long Kimono Robe

C$9,873
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

C$9,873

Silk Botan Long Kimono Robe

C$9,873

Silk Kuren Short Kimono Robe

C$9,094

Silk Lotus Short Kimono Robe

C$9,094

Silk Yuri Short Kimono Robe

C$7,578 C$9,094

Silk Keina Short Kimono Robe

C$9,094
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

C$10,826

Silk Botan Short Kimono Robe

C$9,094

Silk Lotus Long Kimono Robe

C$9,873

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

C$10,826

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

C$8,141 C$9,873

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

C$8,141 C$9,873