ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

30 300 XPF
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

27 900 XPF
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

25 000 XPF 30 300 XPF

Silk Keina Long Kimono Robe

30 300 XPF
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

30 300 XPF

Silk Botan Long Kimono Robe

30 300 XPF

Silk Kuren Short Kimono Robe

27 900 XPF

Silk Lotus Short Kimono Robe

27 900 XPF

Silk Yuri Short Kimono Robe

23 300 XPF 27 900 XPF

Silk Keina Short Kimono Robe

27 900 XPF
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

33 200 XPF

Silk Botan Short Kimono Robe

27 900 XPF

Silk Lotus Long Kimono Robe

30 300 XPF

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

33 200 XPF

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

25 000 XPF 30 300 XPF

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

25 000 XPF 30 300 XPF