ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

Rs 12,052
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

Rs 11,100
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

Rs 9,938 Rs 12,052

Silk Keina Long Kimono Robe

Rs 12,052
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

Rs 12,052

Silk Botan Long Kimono Robe

Rs 12,052

Silk Kuren Short Kimono Robe

Rs 11,100

Silk Lotus Short Kimono Robe

Rs 11,100

Silk Yuri Short Kimono Robe

Rs 9,250 Rs 11,100

Silk Keina Short Kimono Robe

Rs 11,100
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

Rs 13,215

Silk Botan Short Kimono Robe

Rs 11,100

Silk Lotus Long Kimono Robe

Rs 12,052

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

Rs 13,215

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

Rs 9,938 Rs 12,052

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

Rs 9,938 Rs 12,052