ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

MOP$2,171
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

MOP$2,171
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

MOP$2,000
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

MOP$1,790 MOP$2,171

Silk Kuren Long Kimono Robe

MOP$2,171

Silk Botan Long Kimono Robe

MOP$2,171

Silk Kuren Short Kimono Robe

MOP$2,000

Silk Keina Short Kimono Robe

MOP$2,000
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

MOP$2,000

Silk Yuri Short Kimono Robe

MOP$1,667 MOP$2,000

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

MOP$2,381

Silk Lotus Long Kimono Robe

MOP$2,171

Silk Botan Short Kimono Robe

MOP$2,000

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

MOP$2,381

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

MOP$1,790 MOP$2,171

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

MOP$1,790 MOP$2,171