Pink Robe

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe

€200,00

Haruka Kimono Wrap

€225,00

Peony & Bird Kimono Robe

€200,00
+

Blush Rose Kimono Robe

€130,00 €200,00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe

€185,00

Peony & Bird Kimono Robe

€185,00

Silk Keina Kimono Robe

€305,00
+

Silk Kuren Kimono Robe

€305,00

Silk Botan Kimono Robe

€305,00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe (Plus Size)

€215,00

Fura Kimono Robe

€200,00

Silk Lotus Kimono Robe

€280,00

Silk Kuren Kimono Robe

€280,00

Silk Botan Kimono Robe

€280,00

Silk Lotus Kimono Robe

€305,00

Silk Keina Kimono Robe

€280,00
+

Fura Kimono Robe

€185,00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe (Plus Size)

€200,00

Silk Kuren Kimono Robe (Plus)

€330,00

Silk Kuren Kimono Robe (Plus)

€250,00 €305,00