KM02S

Aimi Short Kimono Robe

€190,00

Azumi Short Kimono Wrap

€205,00

Blush Rose Short Kimono Robe

€190,00

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe

€190,00

Cherry Blossom & Crane Short Kimono Robe (Plus Size)

€205,00

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe

€190,00

Coral Chrysanthemum Short Kimono Robe (Plus Size)

€170,00 €205,00

Fura Short Kimono Robe

€190,00

Haruka Short Kimono Wrap

€205,00

Maren Short Kimono Robe

€190,00

Maren Short Kimono Wrap

€205,00

Peacock Feather Short Kimono Robe

€190,00

Peony & Bird Short Kimono Robe

€190,00

Peony & Butterfly Short Kimono Robe

€190,00
+

Peony & Butterfly Short Kimono Robe (Plus Size)

€205,00

Spring Floral Short Kimono Robe

€190,00