ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

CHF 238
+

Silk Keina Long Kimono Robe

CHF 238
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CHF 219
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CHF 196

Silk Kuren Long Kimono Robe

CHF 238

Silk Botan Long Kimono Robe

CHF 238

Silk Kuren Short Kimono Robe

CHF 219

Silk Lotus Short Kimono Robe

CHF 219

Silk Keina Short Kimono Robe

CHF 219
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

CHF 183

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CHF 261

Silk Botan Short Kimono Robe

CHF 219

Silk Lotus Long Kimono Robe

CHF 238

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CHF 261

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CHF 196

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CHF 196

Silk Yuri Long Kimono Robe

CHF 196

Silk Kiku Long Kimono Robe

CHF 238