ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

125.800 CF
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

115.900 CF
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

103.800 CF 125.800 CF

Silk Keina Long Kimono Robe

125.800 CF
+

Silk Kuren Long Kimono Robe

125.800 CF

Silk Botan Long Kimono Robe

125.800 CF

Silk Kuren Short Kimono Robe

115.900 CF

Silk Lotus Short Kimono Robe

115.900 CF

Silk Yuri Short Kimono Robe

96.600 CF 115.900 CF

Silk Keina Short Kimono Robe

115.900 CF
+

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

1380 CF

Silk Botan Short Kimono Robe

115.900 CF

Silk Lotus Long Kimono Robe

125.800 CF

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

1380 CF

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

103.800 CF 125.800 CF

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

103.800 CF 125.800 CF