ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

Rs. 22,500
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

Rs. 22,500
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

Rs. 20,700
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

Rs. 18,600 Rs. 22,500

Silk Kuren Long Kimono Robe

Rs. 22,500

Silk Botan Long Kimono Robe

Rs. 22,500

Silk Kuren Short Kimono Robe

Rs. 20,700

Silk Keina Short Kimono Robe

Rs. 20,700
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

Rs. 20,700

Silk Yuri Short Kimono Robe

Rs. 17,300 Rs. 20,700

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

Rs. 24,700

Silk Lotus Long Kimono Robe

Rs. 22,500

Silk Botan Short Kimono Robe

Rs. 20,700

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

Rs. 24,700

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

Rs. 18,600 Rs. 22,500

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

Rs. 18,600 Rs. 22,500