ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

716 GEL
+

Silk Keina Long Kimono Robe

716 GEL
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

659 GEL
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

590 GEL 716 GEL

Silk Kuren Long Kimono Robe

716 GEL

Silk Botan Long Kimono Robe

716 GEL

Silk Kuren Short Kimono Robe

659 GEL

Silk Lotus Short Kimono Robe

659 GEL

Silk Keina Short Kimono Robe

659 GEL
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

550 GEL 659 GEL

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

785 GEL

Silk Botan Short Kimono Robe

659 GEL

Silk Lotus Long Kimono Robe

716 GEL

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

785 GEL

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

590 GEL 716 GEL

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

590 GEL 716 GEL

Silk Yuri Long Kimono Robe

590 GEL 716 GEL

Silk Kiku Long Kimono Robe

716 GEL