KM04S

Silk Botan Short Kimono Robe

44.300 Fdj

Silk Keina Short Kimono Robe

44.300 Fdj
+

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

39.700 Fdj 48.100 Fdj

Silk Kiku Short Kimono Robe

44.300 Fdj
+

Silk Kuren Short Kimono Robe

44.300 Fdj

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

39.700 Fdj 48.100 Fdj

Silk Lotus Short Kimono Robe

44.300 Fdj

Silk Yuri Short Kimono Robe

36.900 Fdj 44.300 Fdj