ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

$440 NZD
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

$440 NZD
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

$406 NZD
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

$363 NZD $440 NZD

Silk Kuren Long Kimono Robe

$440 NZD

Silk Botan Long Kimono Robe

$440 NZD

Silk Kuren Short Kimono Robe

$406 NZD

Silk Keina Short Kimono Robe

$406 NZD
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

$406 NZD

Silk Yuri Short Kimono Robe

$338 NZD $406 NZD

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

$483 NZD

Silk Lotus Long Kimono Robe

$440 NZD

Silk Botan Short Kimono Robe

$406 NZD

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

$483 NZD

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

$363 NZD $440 NZD

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

$363 NZD $440 NZD