ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

CHF 245
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

CHF 245
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CHF 225
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CHF 245

Silk Kuren Long Kimono Robe

CHF 245

Silk Botan Long Kimono Robe

CHF 245

Silk Kuren Short Kimono Robe

CHF 225

Silk Keina Short Kimono Robe

CHF 225
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

CHF 225

Silk Yuri Short Kimono Robe

CHF 185 CHF 225

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CHF 265

Silk Lotus Long Kimono Robe

CHF 245

Silk Botan Short Kimono Robe

CHF 225

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CHF 265

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CHF 199 CHF 245

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CHF 199 CHF 245