ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

CFA143,800
+

Silk Keina Long Kimono Robe

CFA143,800
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

CFA132,500
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

CFA118,600 CFA143,800

Silk Kuren Long Kimono Robe

CFA143,800

Silk Botan Long Kimono Robe

CFA143,800

Silk Kuren Short Kimono Robe

CFA132,500

Silk Keina Short Kimono Robe

CFA132,500
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

CFA132,500

Silk Yuri Short Kimono Robe

CFA110,400 CFA132,500

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA157,700

Silk Botan Short Kimono Robe

CFA132,500

Silk Lotus Long Kimono Robe

CFA143,800

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

CFA157,700

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA118,600 CFA143,800

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

CFA118,600 CFA143,800