ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

$540 Bds
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

$540 Bds
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

$498 Bds
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

$540 Bds

Silk Kuren Long Kimono Robe

$540 Bds

Silk Botan Long Kimono Robe

$540 Bds

Silk Kuren Short Kimono Robe

$498 Bds

Silk Keina Short Kimono Robe

$498 Bds
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

$498 Bds

Silk Yuri Short Kimono Robe

$415 Bds $498 Bds

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

$592 Bds

Silk Lotus Long Kimono Robe

$540 Bds

Silk Botan Short Kimono Robe

$498 Bds

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

$592 Bds

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

$446 Bds $540 Bds

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

$446 Bds $540 Bds